Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Zana Ličina

Zana Ličina

master ekonomije, Novi Pazar
Biografija

Zana Ličina

Zana Ličina je rođena 26.01.1987. godine u Novom Pazaru. Osnovno i srednje obrazovanje kao i nižu muzičku školu završava u Novom Pazaru. 2011. godine dobija zvanje diplomirani ekonomista na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a ubzo i zvanje master ekonomista.

Radno angažovanje je započela u Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, a u periodu 2014-2018. je angažovana u Ministarstvu privrede, Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Članica je Organizacije žena SDA Sandžaka, član odbora resora za privredu. Zapošljena je u Gradskoj Upravi Grada Novog Pazara.

Ostali kandidati

Salih Hot

profesor hemije, Tutin

Eldin Jejna

dipl. socijalni radnik, Prijepolje

Zana Ličina

master ekonomije, Novi Pazar

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica