Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Zana Ličina

Zana Ličina

master ekonomije, Novi Pazar
Biografija

Zana Ličina

Zana Ličina je rođena 26.01.1987. godine u Novom Pazaru. Osnovno i srednje obrazovanje kao i nižu muzičku školu završava u Novom Pazaru. 2011. godine dobija zvanje diplomirani ekonomista na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a ubzo i zvanje master ekonomista.

Radno angažovanje je započela u Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, a u periodu 2014-2018. je angažovana u Ministarstvu privrede, Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Članica je Organizacije žena SDA Sandžaka, član odbora resora za privredu. Zapošljena je u Gradskoj Upravi Grada Novog Pazara.

Ostali kandidati

Almasa Tafilović

profesor razredne nastave, Tutin

Eldin Jejna

dipl. socijalni radnik, Prijepolje

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Dino Lotinac

profesor bosanskog jezika, Sjenica