Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Vasvija Gusinac

Vasvija Gusinac

profesor engleskog jezika, Novi Pazar
Biografija

Vasvija Gusinac

Profesorica engleskog jezika i književnosti, rođena je 20. avgusta 1948. godine u Tutinu, a u Novom Pazaru živi od 1962. godine.

Od 1991. godne član je SDA i aktvno učestvovala u radu Bošnjačkog nacionalnog veća Sandžaka, bila učesnik brojnih međunardnih konferencija. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik Sandžačkih novina 1995. i 1996. godine.

Prva je žena predsjednik opštine Novi Pazar u njegovoj stogodišnjoj historiji i prva demokratski izabrana predsjednica nakon 5. oktobra, 2000. godine.

Za vrijeme njenog mandata koji je trajao do 2004. godine, iz donatorskih programa u Novom Pazaru su realizovani brojni projekti, kao npr.: kratkoročni programi Evropske unije (EU): “Škole za demokratiju” i “Gradovi za demokratiju”. Srednjoročni programi razvojne agencije Sjedinjenih američkih država (USAID): Program reforme lokalne samouprave (SRLGLP), Program revitalizacije zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA) i Program opštinski ekonomski savet (MEC) 200; Švajcarski Program pomoći opštini (MSP) i srednjoročni Program Luksemburga Investicije u društvenom sektoru u oblasti vodosnabdevanja, osnovnog obrazovanja i zdravstva u Novom Pazaru (SINP/YUG/006/YUG/013, koji je kasnije preimenovan u SERB/013).

Nakon završenog predsjedničkog mandata, Vasvija Gusinac je bila direktor projektne jedinice Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) 2004-2005., koordinator za međunarodne programe i projekte u Kabinetu gradonačelnika Novog Pazara 2005-2008; Član Gradskog vijeća opštine Novi Pazar 2012; Generalni sekretar SDA Sandžaka 2013-2014. godine i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća od 2014.

Ostali kandidati

Prof. dr. Fahrudin Mavrić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Ibro Fazlić

profesor, Prijepolje

Prof. dr. Sead Šemsović

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Salih Hot

profesor hemije, Tutin