Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Vasvija Gusinac

Vasvija Gusinac

profesor engleskog jezika, Novi Pazar
Biografija

Vasvija Gusinac

Profesorica engleskog jezika i književnosti, rođena je 20. avgusta 1948. godine u Tutinu, a u Novom Pazaru živi od 1962. godine.

Od 1991. godne član je SDA i aktvno učestvovala u radu Bošnjačkog nacionalnog veća Sandžaka, bila učesnik brojnih međunardnih konferencija. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik Sandžačkih novina 1995. i 1996. godine.

Prva je žena predsjednik opštine Novi Pazar u njegovoj stogodišnjoj historiji i prva demokratski izabrana predsjednica nakon 5. oktobra, 2000. godine.

Za vrijeme njenog mandata koji je trajao do 2004. godine, iz donatorskih programa u Novom Pazaru su realizovani brojni projekti, kao npr.: kratkoročni programi Evropske unije (EU): “Škole za demokratiju” i “Gradovi za demokratiju”. Srednjoročni programi razvojne agencije Sjedinjenih američkih država (USAID): Program reforme lokalne samouprave (SRLGLP), Program revitalizacije zajednice kroz demokratsku akciju (CRDA) i Program opštinski ekonomski savet (MEC) 200; Švajcarski Program pomoći opštini (MSP) i srednjoročni Program Luksemburga Investicije u društvenom sektoru u oblasti vodosnabdevanja, osnovnog obrazovanja i zdravstva u Novom Pazaru (SINP/YUG/006/YUG/013, koji je kasnije preimenovan u SERB/013).

Nakon završenog predsjedničkog mandata, Vasvija Gusinac je bila direktor projektne jedinice Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) 2004-2005., koordinator za međunarodne programe i projekte u Kabinetu gradonačelnika Novog Pazara 2005-2008; Član Gradskog vijeća opštine Novi Pazar 2012; Generalni sekretar SDA Sandžaka 2013-2014. godine i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća od 2014.

Ostali kandidati

Mirza Hajdinović

diplomirani ekonomista , Novi Pazar

Ahmedin Škrijelj

diplomirani pravnik, Novi Pazar

Kenan Hot

master ekonomije, Tutin

Mirhan Zlatanić

elektrotehničar, Priboj