Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Mustafa Baltić

Mustafa Baltić

diplomirani arheolog, Sjenica
Biografija

Mustafa Baltić

Diplomirani arheolog Mustafa Baltić je rođen 1983. godine u Sjenici. Filozofski fakultet, odjeljenje za arheologiju završio je u Beogradu. Radio je na istraživačkim projektima širom Bosne i Hercegovine i Sandžaka, u oblasti osmanske arheologije i restauracije. Radovi su mu objavljivani u domaćim i stranim časopisima.

Potpredsjednik je IO BNV, a u prethodnom mandatu je bio šef resora za kulturu, kada je uradio Strategiju razvoja kulture Bošnjaka Sandžaka.

Bio je direktor gradske biblioteke u Sjenici, predsjednik opštinskog parlamenta, a trenutno je pomoćnik predsjednika opštine Sjenica.

Govori engleski i turski jezik.

Ostali Vijećnici

Amina Saračević

diplomirani pedagog, Novi Pazar

Fuad Baćićanin

doktor filoloških nauka, Novi Pazar

Edib Kajević

diplomirani ekonomista, Prijepolje

Kenan Hot

master ekonomije, Tutin