Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Muhedin Fijuljanin

Muhedin Fijuljanin

diplomirani politikolog , Sjenica
Biografija

Muhedin Fijuljanin

Rođen je 13. jula 1965. godine u Sjenici. Završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, sa prosječnom ocjenom 9,54. Pokretač, osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik Časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka Bošnjačka riječ. Dugogodišnji urednik nedjeljnika Sandžačke novine.

Fijuljan je obavljao niz značajnih funkcija u lokalnoj samoupravi Sjenica i bio član više općinskih i republičkih radnih tijela. Višegodišnji član i funkcioner BNV, bio državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu od 2012. do 2014. godine.

Aktuelni predsjednik Skupštine opštine Sjenica i potpredsjednik BNV za saradnju sa državnim organima i međunarodnim organizacijama. Autor je monografija Sandžački Bošnjaci i Sandžak, monografija o Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju, reditelj nekoliko kratkometražnih dokumentarnih filmova, urednik tri knjige i jednog naučnog zbornika.

Muhedin Fijuljan je dobitnik tri srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, nagrade Mehmed Šakir Kurtćehajić za novinarstvo, Medalje Rifat Burdžović Tršo Bošnjačkog nacionalnog vijeća za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturalnog društva, 2009. godine i Srebrne plakete BNV za izuzetan doprinos u ostvarivanju prava bošnjačkog naroda na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji, 2013. godine.

Ostali kandidati

Esad Džudžo

diplomirani sociolog, Tutin

Mirfat Tahirović

dipl. inž. građevine, Tutin

Edib Kajević

diplomirani ekonomista, Prijepolje

Dr. Bahrija Kačar

doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar