Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Mirza Hajdinović

Mirza Hajdinović

diplomirani ekonomista , Novi Pazar
Biografija

Mirza Hajdinović

Mirza Hajdinović je rođen 2. jula 1977. godine u Novom Pazaru, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Školovanje nastavlja u Sarajevu, a kasnije upisuje i master studije u Nišu.
Trenutno je sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Ostali kandidati

Dr. Bahrija Kačar

doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar

Mustafa Baltić

diplomirani arheolog, Sjenica

Mirsad Ikić

diplomirani ekonomista, Novi Pazar

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar