Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Mirsad Ikić

Mirsad Ikić

diplomirani ekonomista, Novi Pazar
Biografija

Mirsad Ikić

Mirsad Ikić je rođen 21. 08. 1978. godine u Novom Pazaru, gdje završava osnovnu školu i Gimnaziju.

Na ponovljenim izborima 2002. godine postaje odbornik u opštinskom parlamentu, gdje ostaje do kraja mandata 2004. godine.

Diplomirani je ekonomista, član Glavnog odbora SDA Sandžaka.
Uspješno se bavio sportom.

Ostali kandidati

Hazbo Mujović

dipl. ing. mašinstva, Sjenica

Muhedin Fijuljanin

diplomirani politikolog , Sjenica

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Prof. dr. Hasim Mekić

univerzitetski profesor, Novi Pazar