Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Mirfat Tahirović

Mirfat Tahirović

dipl. inž. građevine, Tutin
Biografija

Mirfat Tahirović

Rođen je 19.04.1977. godine u selu Đerekare, opština Tutin. Osnovnu i srednju skolu zavrsio u Tutinu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Nišu. Odbornik u SO Tutin od 2004.do 2006. kao zamjenik šefa odborničkog kluba. Zamjenik je predsjednika AM SDA Sandzaka od 2002. do 2007. Član glavnog odbora u dva mandata. Predsjednik ogranka u Tutinu 2007. godine.

Načelnik odjeljenja za privredu od 2006. do 2010. godine, zatim član opštinskog vijeća do 2012. Posle izbora postavljen za pomoćnika predsjednika do 2014. kad postaje v.d. direktor Komunalnog preduzeca Gradac do 2016.godine.

Trenutno je radnik opštinske uprave, Centar za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj.

Ostali Vijećnici

Edib Kajević

diplomirani ekonomista, Prijepolje

Ismeta Šmaković

profesor razredne nastave, Tutin

Jusuf Sinanović

magistar fizičke kulture i sporta,Tutin

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar