Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Maida Korać

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica
Biografija

Maida Korać

Maida Korać iz Sjenice je rođena 15. 10. 1987. godine. Osnovne studije književnosti i jezika završila je na Univerzitetu u Novom Pazaru, a master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Od 2010. godine radi kao profesor bosanskog jezika u O.Š. 12. decembar u Sjenici.

Prošla je obuke i uključena u realizaciju projekta pripremne nastave na bosanskom jeziku 2013. godine. Učestvovala je u istraživanju za analizu obrazovnih standarda za bosanski jezik 2016. godine. Pohađala je integralni program obuke za ostvarivanje Funcionalnog obrazovanja odraslih (FOO). Izvodila je nastavu u projektu Druga šansa (FOO). Bila član Tima za inkluzivno obrazovanje.

Ostali Vijećnici

Minela Kalender

dipl. sanitarni inžinjer, Sjenica

Fuad Baćićanin

doktor filoloških nauka, Novi Pazar

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica

Edita Hasanagić

inžinjer mašinstva, Priboj