Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Kenan Hot

Kenan Hot

master ekonomije, Tutin
Biografija

Moje ime je Kenan Hot

Rođen je 01.06.1972. u Rožaju gdje završava osnovnu školu, a potom u Tutinu srednju. Završio je ekonomski fakultet i magistrirao ekonomiju u Beogradu.

Od 2012 godine obavljao funkciju člana opstinskog vijeca zaduženog za privredu. Od 2014. godine obavlja funkciju predjednika SDA Sandzaka , ogranak Tutin. Od 2016. godine obavlja funkciju zamjenika predsjednika opštine Tutin kao i funkciju direktora Fondacije opštine Tutin.

06.11.2017. godine je izabran za Predsjednika opštine Tutin.

Član je udruženja privrednika Tutina i udruženja za dijasporu Tutina.

Ostali Vijećnici

Eldin Jejna

dipl. socijalni radnik, Prijepolje

Edita Hasanagić

inžinjer mašinstva, Priboj

Ibro Fazlić

profesor, Prijepolje

Selma Kučević

dipl. pravnik, Tutin