Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Ibro Fazlić

Ibro Fazlić

profesor, Prijepolje
Biografija

Ibro Fazlić

Ibro Fazlić je rođen 11.01.1962 god.u Hisardžiku, Opština Prijepolje.

Po zanimanju profesor fizičkog vaspitanja zapošljen u Prijepoljskoj gimnaziji i O.Š. Milosav Stiković. Odbornik u skupštini opštine Prijepolje u šest mandata od 1996 godine do danas, zamjenik predsjednika skupštine u periodu od 2012. do 2016. godine.

Predsjednik odborničkog kluba SDA u tri mandata, član više odbora i komisija pri skupštini.

Ostali Vijećnici

Dr. Bahrija Kačar

doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar

Ahmedin Škrijelj

diplomirani pravnik, Novi Pazar

Esad Džudžo

diplomirani sociolog, Tutin

Almasa Tafilović

profesor razredne nastave, Tutin