Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Edita Hasanagić

Edita Hasanagić

inžinjer mašinstva, Priboj
Biografija

Edita Hasanagić

Edita Mandal Hasanagić je rođena 21.12.1990. u Priboju. Osnovnu i srednju školu je završila u Priboju. Zvanje inžinjer mašinstva je stekla 2012. godine na Univerzitetu u Kragujevcu.

Bila je inicijator i realizator mnogih humanitarnih aktivnosti u Priboju. Od 2014. godine vrši funkciju predsjednice Asocijacije mladih SDA Sandžaka – ogranak Priboj.

Od 2016. Godine odbornica je u Skupštini opštine Priboj.

Ostali Vijećnici

Prof. dr. Hasim Mekić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Esad Džudžo

diplomirani sociolog, Tutin

Merisa Nuković

diplomirani pravnik, Prijepolje

Dino Lotinac

profesor bosanskog jezika, Sjenica