Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Dr. Sulejman Ugljanin

Dr. Sulejman Ugljanin

doktor stomatologije, Novi Pazar
Biografija

Moje ime je Dr. Sulejman Ugljanin

Dr. Sulejman Ugljanin rođen je 20. novembra 1953. godine u Bošnjačkoj mahali u Kosovskoj Mitrovici, od oca Murata i majke Vehibe, peti po redu od ukupno sedmoro djece. Oženjen je Mersijom (Čaprić), ima četvoro djece, tri kčerke i sina. Doktor je stomatologije i specijalista stomatološke protetike.

Osnovnu školu završio je u Kosovskoj Mitrovici, a srednju zubotehničku školu u Prištini. Pet godina stomatološkog fakulteta i tri godine specijalizacije stomatološke protetike završio je u Sarajevu. Postdiplomske studije prekinuo je u četvrtom semestru zbog početka rata u BIH, aprila 1992. godine.

U Medicinskom centru u Novom Pazaru radio je kao stomatolog dvanaest godina i bavio se naučno istraživačkim radom.

Od početka jugoslovenske krize svoj rad posvećuje zaštiti ljudskih, građanskih i nacionalnih prava Bošnjaka i izgradnji demokratije na prostoru bivše Jugoslavije.

Aktivno se bavio sportom od 1969. do 1979. godine.

Politički rad:

 • Član Izvršnog odbora SDA od njenog osnivanja u Sarajevu 26. maja 1990. godine;
 • Predsjednik SDA Sandžaka od 29. jula 1990. godine;
 • Na izborima za predsjednika Srbije decembra 1990. godine dobio 109.500 glasova (četvrto mjesto od 33 kandidata);
 • Predsjednik BNV Sandžaka od 11. maja 1991. godine;
 • Potpredsjednik SDA za bivšu Jugoslaviju (izabran na Kongresu SDA u Sarajevu 30.11.1991. godine);
 • Dana 29. jula 1995. godine na Skupštini SDA Sandžaka ponovo izabran za njenog predsjednika;
 • Na Skupštini BNV Sandžaka ponovo izabran, 10.05.1998. godine, za predsjednika Vijeća za naredni petogodišnji mandat,
 • Na novembarskim izborima 1996. godine u SRJ izabran za saveznog poslanika u Vijeću građana Savezne Skupštine SRJ ispred Koalicije “Lista za Sandžak dr. Sulejman Ugljanin”.

Od 1991. godine aktivno je učestvovao na velikom broju međunarodnih foruma koji su se bavili rješavanjem jugoslovenske krize, i to:

 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji o manjinama 1991. godine;
 • Govor u Evropskom parlamentu na Komisiji za jugoistočnu Evropu septembra 1991. godine;
 • Učešće na Mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Hagu-Holandija, septembra, oktobra i novembra 1991. godine;
 • Prisustvovao zasijedanju KEBS-a u Helsinkiju 29. juna 1992. godine, kada je donijeta odluka o upućivanju Misije KEBS-a za Sandžak, Kosovo i Vojvodinu;
 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Londonu 26-28. avgusta 1992. godine;
 • Učešće u radu Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Ženevi, tokom 1992, 1993. i 1994. godine;
 • Učešće na Samitu lidera OIC u Kazablanci – Maroko, 12-15. decembra 1994. godine;
 • Učešće na Osmom samitu OIC-a u Teheranu, 9-11. decembra 1997. godine;
 • Učešće u radu Generalne Skupštine UNP-a u Hagu-Holandija, 20-26. januara 1995. godine i govor na Konferenciji o sprečavanju konflikta;
 • Govor u Evropskom parlamentu, Brisel-Belgija 24. maja 1995. godine.

Od 14. 09. 1993. godine do 30. 09. 1996. godine proveo je u egzilu, jer su mu vlasti u Beogradu spriječile povratak u zemlju, izdavanjem potjernice protiv njega dok se, u vrijeme diplomatske aktivnosti, u okviru Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji nalazio u Ženevi.

Nakon što mu je Odbor za mandatsko-imunitetska pitanja Savezne Skupštine SRJ oduzeo poslanički imunitet, 11. 07. 1997. godine, otpočet je montirani politički proces protiv dr. Sulejmana Ugljanina u kojem se, kao predsjednik BNV Sandžaka i predsjednik SDA Sandžaka, neosnovano optužuje za secesiju i neprijateljsku djelatnost. Proces je obustavljen 2009. godine.

Na direktnim izborima, septembra 2004. godine, izabran je za predsjednika opštine Novi Pazar. Za vrijeme obavljanja dužnosti predsjednika opštine Novi Pazar imao je velike uspjehe. Tokom njegovog mandata opština je dobila status grada, Novi Pazar je dobio Državni univerzitet, poboljšana je putna infrastruktura.

2008. godine je izabran za ministra u Vladi Srbije, gdje je formirao Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Na Parlamentarnim izborima održanim 16. marta 2014. godine izabran je za narodnog poslanika u Skupštini Srbije na bošnjačkoj manjinskoj listi „SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin“.

Bio je nosilac liste Za bošnjačko jedinstvo koja je na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće 26. oktobra 2014. godine osvojila 19 mandata (od ukupno 35). Konstitutivnoj sjednici održanoj 17. novembra 2014. godine izabran je za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Predsjednik dr. Sulejman Ugljanin je dobitnik brojnih priznanja kako domaćih tako i stranih, između ostalog i:

 • Dobitnik je nagrade za doprinos promociji masovnog sporta,
 • Dobitnik plakete od TV Galaksije,
 • Uručena mu plaketa grada Sarajeva,
 • Plaketa opštine Svrljig, Merošina i Bosilegrad.

Nosilac je i priznanja za politički rad i opredjeljenje za politiku nenasilja nevladine organizacije UNPO gdje u izvještaju Generalne Skupštine, održane u Talinu u Estoniji 1997. godine, u okviru koje je održana Konferencija o nenasilju, između ostalog stoji:

Najisprofilisaniji i najuspješniji pokreti nenasilja koji su urezani u naše pamćenje su svakako Indijski oslobodilački pokret i američki pokret za građanska prava. Zajednička osobina im je da su imali svoje jake, harizmatične i dosljedne lidere. Teško je i zamisliti uspjeh bilo kojeg od ova dva pokreta bez velikog udjela ličnih sposobnosti njihovoh lidera da galvaniziraju svoj narod i svjetsko javno mjenje u korist svog kursa posjedujući veliku snagu i disciplinu da istraju u korištenju metoda nenasilja. Oba njihova lidera, i Mahatma Gandi i Martin Luter King bili su izuzetne ličnosti, bez kojih ovi pokreti nikada ne bi postali efikasni. Savremeni primjeri takvih lidera su Dalaj Lama sa Tibeta, San Su Kui iz Burme, dr. Ibrahim Rugova sa Kosova, Mustafa Jamijev sa Krima, preminuli Ken Saro Viva vođa Ogona, te dr. Sulejman Ugljanin iz Sandžaka.

Ostali kandidati

Behija Hadžić

inž. tehnologije, Nova Varoš

Hazbo Mujović

dipl. ing. mašinstva, Sjenica

Vasvija Gusinac

profesor engleskog jezika, Novi Pazar

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica