Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Dr. Jasmina Curić

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar
Biografija

Dr. Jasmina Curić

Jasmina Curić, rođena je 1965. godine u Novom Pazaru. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Novom Pazaru, a studije završava na Prištinskom Univerzitetu i dobija zvanje inženjera agronomije.

Nakon nekoliko godina radnog angažovanja u tadašnjoj Holding kompaniji Vojin Popović i Gradskoj upravi Grada Novog Pazara, završava i master studije na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija, Evropskog centra za mir i razvoj iz oblasti menadžmenta u agroekonomiji.

U toku svog radnog angažovanja u Ministarstvu ekonomije i obavljanja funkcije posebnog savjetnika ministra za regionalni razvoj u Beogradu, prijavljuje i uspješno brani doktorsku tezu na Univerzitetu u Beogradu pa dobija zvanje doktora nauka iz oblasti agroekonomije.

Obzirom da potiče iz bošnjačke porodice visoke svijesti o nacionalnoj pripadnosti, Jasmina Curić se od svoje rane mladosti priključuje pokretu SDA i do današnjeg dana ostaje dosljedna idejama ove političke organizacije. Visoko obrazovanje i jasna svijest o nacionalnoj pripadnosti ističu je u idejama o rešavanju nacionalnih pitanja te se svrstava u aktivne članove Bošnjačkog Nacionalnog Vijeća.

Radno je angažovana na Državnom Univirzitetu u Novom Pazaru kao i u Gradskoj Upravi Novi Pazar.

Ostali Vijećnici

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica

Muhedin Fijuljanin

diplomirani politikolog , Sjenica

Esad Džudžo

diplomirani sociolog, Tutin

Prof. dr. Sead Šemsović

univerzitetski profesor, Novi Pazar