Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Fuad Baćićanin

Fuad Baćićanin

doktor filoloških nauka, Novi Pazar
Biografija

Moje ime je Fuad Baćićanin

Dr. Fuad Baćićanin je rođen u Novom Pazaru 03. januara 1974. godine. Inžinjer je elektrotehnike za elektroniku, diplomirani filolog za turski jezik i književnost i viši diplomirani bibliotekar.

Doktorske studije, sa prosječnom ocjenom 10,00, završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine i stekao zvanje doktora filoloških nauka.
Od 2006. godine zapošljen je u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru u kojoj je u periodu od 2006. do 2008. godine obavljao dužnost direktora.
Od 2008. do 2014. godine bio je na funkciji generalnog sekretara Stranke demokratske akcije Sandžaka, a nakon toga do 2016. godine na funkciji potpredsjednika SDA Sandžaka zadužen za kulturu. Od 2012. do 2013. godine vršio je funkciju predsjednika Skupštine grada Novog Pazara. Od 2014. godine je vijećnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i trenutno obavlja dužnosti direktora Novopazarskog gradskog muzeja.

Fuad Baćićanin je objavio više naučnih i stručnih radova, monografiju Bijela ptica; rukopisna ostavština Arifa Sarajlije (1861-1916) i koautor je monografije Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860-1923) Objavio je i brojne prikaze knjiga u raznim časopisima.

Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i na Međunarodnom naučnom skupu koji je 2010. godine u Sarajevu organizovan u povodu obilježavanja 20 godina postojanja i rada Stranke demokratske akcije. Član je redakcije časopisa Bošnjačka riječ i urednik je Novopazarskog zbornika, jedinog naučnog časopisa u Novom Pazaru koji u kontinuitetu izlazi iz štampe od 1977. godine.

Oženjen je i otac četvoro djece.

Ostali Vijećnici

Selma Kučević

dipl. pravnik, Tutin

Hajro Bećirović

dipl. inž. tehnologije, Priboj

Ismeta Šmaković

profesor razredne nastave, Tutin

Edita Hasanagić

inžinjer mašinstva, Priboj