Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Behija Hadžić

Behija Hadžić

inž. tehnologije, Nova Varoš
Biografija

Behija Hadžić

Behija Hadžić je rođena 19. novembra 1961. godine u Novoj Varoši. 1984. godine završila je Višu politehničku školu u Beogradu i stekla zvanje inžinjera tehnologije. Profesionalnu karijeru započinje na mjestu komercijaliste u preduzeću Plastika AD  Nova Varoš i u toj firmi radi sve do 2005. godine.

Od 2006. do 2009. godine bila je menadžer prodaje životnog osiguranja u firmi Delta generali. U firmi Sava životno osiguranje, Behija se nalazi na mjestu regionalnog lidera prodajnog tima.

Ostali Vijećnici

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica

Dr. Bahrija Kačar

doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar

Vasvija Gusinac

profesor engleskog jezika, Novi Pazar

Dino Lotinac

profesor bosanskog jezika, Sjenica