Podrži moju kandidaturu i zaokruži 1 na izborima 4. novembra

Lista Samoopredjeljenje

Behija Hadžić

Behija Hadžić

inž. tehnologije, Nova Varoš
Biografija

Behija Hadžić

Behija Hadžić je rođena 19. novembra 1961. godine u Novoj Varoši. 1984. godine završila je Višu politehničku školu u Beogradu i stekla zvanje inžinjera tehnologije. Profesionalnu karijeru započinje na mjestu komercijaliste u preduzeću Plastika AD  Nova Varoš i u toj firmi radi sve do 2005. godine.

Od 2006. do 2009. godine bila je menadžer prodaje životnog osiguranja u firmi Delta generali. U firmi Sava životno osiguranje, Behija se nalazi na mjestu regionalnog lidera prodajnog tima.

Ostali Vijećnici

Behija Hadžić

inž. tehnologije, Nova Varoš

Kenan Hot

master ekonomije, Tutin

Mirza Hajdinović

diplomirani ekonomista , Novi Pazar

Amina Saračević

diplomirani pedagog, Novi Pazar