Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Sandžak Sjenica Srbija Vijesti

ŠOVINIZAM U SJENICI: 30% djece prebaciti na srpski jezik, za 21% ukinuti školovanje

Share

Kako je već navedeno u saopštenju BNV, prijedlog upisa srednjoškolaca u Sjenici za narednu školsku godinu, podrazumijeva da će 62 sjeničke djece, ostati bez srednje škole u narednoj školskoj godini.

Riječ je o velikom procentu i ogromnih 17% sjeničkih dječaka i djevojčica koji će ove godine završiti osnovnu školu, a proračun je napravljen uzimajući pravilo da u jednom odjeljenju ide po 30 učenika i da je predviđeno 10 odjeljenja u dvije srednje škole.

Prema sadašnjem prijedlogu plana upisa, koji je podržala opština Sjenica, Gimnazija „Jezdimir Lović“ i Tehničko-poljoprivredna škola nude 5 odjeljenja na srpskom jeziku i 5 odjeljenja na bosanskom jeziku, što je ukupno 10 odjeljenja te će priliku za upis u srednju školu imati samo 300 učenika, dok će 62 učenika ostati bez srednje škole, jer ukupan broj učenika koji završava osmi razred školske 2020/21. godine iznosi 362 učenika.

Uz opravdanu pretpostavku da će se broj od 62 djece kojima će biti uskraćeno pravo na obrazovanje, odnosti isključivo na bošnjačku djecu, onda procenat iznosi još veći 21%!

Da situacija bude još gora, predviđeno je da od ovih 10 odjeljenja, 5 budu na bosanskom i 5 na srpskom

Ove školske godine u opštini Sjenica, osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku završava 297 učenika, a nastavu na srpskom jeziku svega 65 učenika. Prema tom broju svršenih osnovaca potrebno je ponuditi barem 13 odjeljenja, od čega bi trebalo planirati 10 odjeljenja na bosanskom, a 3 na srpskom jeziku.

Broj od 5 predviđenih odjeljenja na bosanskom može primiti 150 učenika.

Ako uzmemo da sada u osnovnim školama nastavu na bosanskom pohađa 297, ovo znači da svega polovina bošnjačke djece može i nastaviti obrazovanje na bosanskom.

Druga polovina bi se trebala opredijeliti dijelom za nastavu na srpskom, a dijelom i ostati bez srednje škole.

Činjenica da završni razredu osnovnih škola trenutno pohađa svega 65 djece pohađa nastavu na srpskom, govori da je namjera opštinskih vlasti da narednu prvu godinu srednjih škola upiše 150 djece na srpskom, sasvim jasna.

Za ispunjenje tog cilja planiraju ubjediti (primorati) 88 bošnjačke djece i njihove roditelje, doslovno, da se srbiziraju. Hoće li za propagandu koristiti hutbe i druge ustanove uzurpirane Islamske zajednice?!

 

Sumarum, krajnji bilans ovog šovinističkog plana je da 65 ili 21% bošnjaške djece ostanu bez srednje škole, a njih 88, a što je približno 30%, budu prebačeni na nastavu na srpskom.

To znači da je odlukom poslušnika velikosrpskog Vučićevog režima, za preko 50% bošnjačke djece faktički zabranjen nastavak školovanja na bosanskom jeziku.