SDA NOVI PAZAR O SLUČAJU NASILJA NAD PORODICOM MAHMUTI (VIDEO)

SDA NOVI PAZAR O SLUČAJU NASILJA NAD PORODICOM MAHMUTI (VIDEO)

Danas je u Stranci demokratske akcije Sandžaka održana Press konferencija na kojoj je govorio predsjednik SDA Sandžaka, ogranak Novi Pazar Fuad Gološ.

Predsjednik ogranka Stranke u Novom Pazaru Fuad Gološ izjavio je sljedeće:

„Dana 24. septembra 2019. godine napadnuta je porodica Mahmuti od dva lica srpske nacionalnosti od kojih je jedan sin pripadnika srpske policije (Milinko Stefanović).

Za napad koji je izvršen nad tom bošnjačkom porodicom nije postao nikakav neposredni razlog.

Kako smo upoznati, tog 24. septembra oko podneva Mumeir Mahmuti se svojim vozilom vraćao kući a sa njim u autu su bili supruga Azra i sin Anel, kada su ih  u samoj blizini porodičnog doma pesrela dva vozila te prepriječila put. Iz oba vozila su izašla dva lica i fizički nasrnula na njih, uz psovke turske majke i prijetnje da će ih pobiti. U ovom napadu najteže je prošla supruga Azra čije povrede  konstatuju i Izvještaji lekara specijalista.

Na osnovu toga jasno se može zaključiti da su napadnuti isključivo zbog svoje nacionalne pripadnosti.

Porodica Mahmuti, je uredno prijavila policiji ovaj napad i uz svoje izjave priložili su lekarske izvještaje o zadobijenim povredama. Međutim, do danas nisu dobili povratne informacije da li su policija i tužilaštvo preduzeli neke mjere na otkrivanju i procesuiranju ovih zločinaca.

Sve učestalijem nasilju srpske policije nad Bošnjacima u Sandžaku, sada se pridružuju i članovi njihovih porodica ohrabreni činjenicom da nijedan zločin počinjen od strane srpskih oružanih snaga nad Bošnjacima Sandžaka do danas nije procesuiran niti su počinioci kažnjeni.

Očigledno je da i u ovom slučaju, gdje je jedan od napadača sin srpskog policajca, kao i u slučaju ubistva Fahrudina Skarepa kojeg je ubio srpski policajac, napada policije na Editu Radetinac, Mersihu Ejupović i Edina Hadžovića, srpska policija i tužilaštvo štite sve one koji vrše nasilje nad Bošnjacima u Sandžaku.

Ovome mora da se stane na put.

Represija i nasilje nad Bošnjacima u Sandžaku moraju da se hitno zaustave.

Nasilje srpske policije i članova njihovih porodica nad Bošnjacima Sandžaka mora da se sankcioniše.

Ovom represivnom i nacionalističkom politikom koja se sprovodi u Sandžaku, aktuelna Vlada pojačava kod Bošnjaka osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja u državne institucije i organe. Nasiljem i terorom ne mogu se riješiti problemi.

Ova i ovakva policija ne pripada narodu, jer je njen cilj sprovođenje beogradske represivne politike nad Bošnjacima.

Međunarodna zajednica je dužna da hitno zaustavi aktivni srpski državni teror koji se sprovodi u Sandžaku.

Mi tražimo da se lustracija bez odlaganja sprovede u policiji, vojsci i drugim službama bezbjednosti kao i da se nacionalna struktura u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima i službama neodložno usaglasi sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama“.

SDA.RS.

Građanima novopazarske i tutinske opštine predstavljena Platforma SDA o specijalnom statusu

Građanima novopazarske i tutinske opštine predstavljena Platforma SDA o specijalnom statusu

U protekle dvije hefte, rukovodstvo SDA Sandžaka je obišlo mjesne odbore Stranke na području Novog Pazara i Tutina, gdje su održani sastanci i razgovarano na temu Platforme SDA Sandžaka o Specijalnom statusu Sandžaka. Platforma je prethodno usvojena na Glavnom odboru SDA Sandžaka u maju mjesecu ove godine, a onda i na svečanoj Skupštini povodom godišnjice i to u oba slučaja jednoglasno.

Cilj sastanaka po mjesnim odborima je upoznavanje članstva sa sadržajem, metodama i pravnom utemeljenju Platforme. U Novom Pazaru je održano šest takvih sastanaka, a u Tutinu pet, i to za područje Kadiluka, grada Tutina, Delimeđa, Ljeskove i na kraju Ribarića, u petak 27. septembra.

Na sastancima su se obraćali predsjednik SDA, dr. Sulejman Ugljanin, zamjenik predsjednika Salih Hot, generalni sekretar Ahmedin Škrijelj, kao i predsjednici ogranaka, Fuad Gološ u Novom Pazaru i Mirfat Tahirović u Tutinu.

Sastanci će se nastaviti i u drugim sandžačkim opštinama.

Muhamed, Amina i Meliha iz Ljeskove
Hamza i Amar sa predsjednikom
Mjesna zajednica Mur i postavljanje pitanja rukovodstvu Stranke od strane prisutnih
Velika zainteresovanost među narodom za Platformu o specijalnom statusu. Prostorije predviđene za sastanke nisu bile dovoljno velike da prime sve zainteresovane.
nakon sastanka u Tutinu
Predstavnici ambasade SAD upoznati sa Inicijativom Specijalnog statusa

Predstavnici ambasade SAD upoznati sa Inicijativom Specijalnog statusa

Politički oficir ambasade SAD u Beogradu Kate Waltzak posjetila je danas Bošnjačko nacionalno vijeće i susrela se sa predsjednicom dr. Jasminom Curić.
Predsjednica Vijeća dr. Jasmina Curić upoznala je američkog diplomatu sa aktivnostima Vijeća, statusom i položajem Bošnjaka i Sandžaka.
Također, gospođa Waltzak je upoznata i sa inicijativom Bošnjačkog nacionalnog vijeća za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka, kojom je zatraženo uspostavljanje specijalnog statusa za regiju Sandžak i zamoljena da o ovoj inicijativi upozna svoju ambasadu i vladu.
IZJAVA GENERALNOG SEKRETARA ZA ALJAZEERA BALKANS

IZJAVA GENERALNOG SEKRETARA ZA ALJAZEERA BALKANS

Izjava Ahmedina Škrijelja, generalnog sekretara Stranke za Al Džaziru.

Izjavu prenosimo u cjelosti

Da li podržavate i kako mislite da realizujete ideju o specijalnom statusu Sandzaka?

SDA Sandžaka podržava uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak.

Uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, u kome su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi predstavlja ključ za rješavanje političkiih i teritorijalnih sporova susjednih država i naroda na Bakanu.

Da li postoji jedinstvo u bosnjackoj zajednici o tom pitanju? 

Uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak utemeljeno je na samoopredjeljenju građana Sandžaka izraženom na referendum za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika, iz oktobra 1991. godine. Specijalni status je model autonomije koji ima međunarodne garancije.

Kako gledate na reakcije vlasti u Srbiji po tom pitanju? 

Reakcije vlasti u Srbiji odslikavaju karakter aktuelne vlasti za koju su Bošnjaci Sandžaka građani drugog reda. Njihov neprijateljski odnos prema bošnjačkom narodu, i tolerantan odnos prema zločinima koji su počinjeni nad Bošnjacima Sandžaka od strane srpske vojske, policije i službi bezbjednosti jedan su od ključnih argument zbog čega je potrebno ubrzati uspostavljanje specijalnog statusa.

Specijalni status je legitiman (video)

Specijalni status je legitiman (video)

Koristim ovu priliku da se obratim građanima Sandžaka, posebno Bošnjacima.

SDA Sandžaka kao stranka bošnjačkog naroda podržava zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća koji je upućen republičkim organima Srbije i Crne Gore za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak.

Specijalni status Sandžaka u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, postaje nukleus regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu. Srbi i Crnogorci ne gube ništa, naprotiv, dobijaju i očekujemo njihovu punu podršku.

Kao najbolji model za trajno rješenje jugoslovenske krize, ponovo se nameće koncept Badenterove komisije iz novembra 1991. godine, kao rješenje koje garantuje stabilan i trajan mir, sigurnost i saradnju na Balkanu.

Bošnjačko nacionalno vijeće je utvrdilo specijalni status kao legitiman cilj koji može da obezbjedi političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Sandžaku i jasne stavove koji mogu okupiti sve bošnjačke političke faktore ka postizanju tog cilja.

Od danas više niko nikada ne može reći da Bošnjaci Sandžaka ne traže ništa ili da ne znaju šta hoće. Ponavljam SDA Sandžaka podržava zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća i prihvata kao platformu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka.

Oćekujemo da se i ostale bošnjačke političke stranke, institucije i organizacije sa bošnjačkim i sandžačkim predznakom pridruže ovom zahtjevu i time opravdaju povjerenje koje dobijaju od bošnjačkog naroda.

Napominjem, postojanje više bošnjačkih stranaka u Sandžaku koje međusobno ne sarađaju predstavljaju glavnu smetnju u rješavanju statusa bošnjačkog naroda. Zašto?! Umjesto saradnje, po diktatu iz Beograda umanjuju zahtjeve jedna drugoj i sve to ide na štetu Bošnjaka i bošnjačkog pitanja.

Bošnjački narod u Sandžaku danas treba da odluči:

Ili će podržati inicijativu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka ili će kao narod nestati sa ovih prostora.

SPECIJALNI STATUS JE RJEŠENJE ZA KLJUČNE PROBLEME NA BALKANU

SPECIJALNI STATUS JE RJEŠENJE ZA KLJUČNE PROBLEME NA BALKANU

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas Evopskoj uniji, OEBS-u i Savjetu evrope, zahtjev za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak kao model za rješavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.

Polazeci od neotuđivog prava na samoopredjeljenje, slijedeći politiku mira, tolerancije i saradnje sa drugim narodima, a u cilju očuvanja nacionalne samobitnosti i zaštite individualnih i kolektivnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na svom zasjedanju održanom 23. maja 2019. godine, donijo je Odluku o pokretanju Inicijative za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak.

Predmetnom inicijativom zatraženo je uspostavljanje specijalnog statusa za regiju Sandžak kao modela za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak. Ovu inicijativu već smo uputili kao zvaničan zahtjev državnim organima Srbije i Crne Gore.

Specijalni status Sandžaka predstavlja projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana. Sandžak u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu.

Specijalni status Sandžaka predstavlja efikasno rješenje političkih i teritorijalnih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu.  Za ovaj projekat je posebno zainteresovan bošnjački narod u Sandžaku čija je politička egzistencija dovedena u pitanje. Republički organi Srbije i Crne Gore, više od 100 godina, na teritoriji Sandžaka neodgovorno, nelegalno i nelegitimno vrše vlast. Srpskeoružane snaga nad Bošnjacima i Albancima u Sandžaku imaju isključivo represivnu funkciju.

Nakon raspada bivše SFRJ status Bošnjaka i Sandžaka nije riješen. Bošnjaci ne prihvataju ovakav težak i neizvjestan položaj i ne slažemo se sa postojećim stanjem.  Bošnjacima su neophodni efikasni zaštitni mehanizmi i institucije da bi osigurali biološki opstanak i političku egzistenciju u Sandžaku.

Moramo da djelujemo samouvjereno, a međunarodna podrška je neupitna

Moramo da djelujemo samouvjereno, a međunarodna podrška je neupitna

U izjavi za TV Sarajevo, predsjednik dr. Sulejman Ugljanin je govorio o inicijativi BNV za uspostavom specijalnog statusa za Sandžak, te o nesumnjivo podršci međunarodne zajednice i položaju crnogorskog i srpskog naroda. Predsjednik Ugljanin je u tom smislu iskazao nužnost brzog i samouvjerenog djelovanja. 

Bošnjačko nacionalno vijeće je utvrdilo specijalni status kao legitiman cilj koji će obezbjediti političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Sandžaku i jasne stavove koji će ujediniti sve bošnjačke političke faktore ka postizanju tog cilja.
Bošnjaci Sandžaka znaju šta hoće i znaju kako da to postignu. Imaju obrazovane, stručne, kvalitetne kadrove sposobne da to ostvare.

Bošnjaci Sandžaka danas imaju samo dva izbora:
Prvo, da se okupe oko jedinstvenih stavova i da zajedno postignu taj cilj.
Drugo, da kao narod nestanu sa ovih prostora.

Inicijativa Bošnjačkog nacionalnog vijeća svakim danom dobija na snazi i stiče međunarodnu podršku.

Specijalni status Sandžaka u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, postaje nukleus regionalne stabilnosti na Balkanu.

Ponovo se vraća koncept Badenterove komisije iz 04. novembra 1991. godine, Srbi i Crnogorci ne gube ništa i nemaju nijedan valjan razlog za osporavanje ovog prijedloga, naprotiv.

Mi moramo brzo i samouvjereno da djelujemo, jer će međunarodna zajednica ovo vrlo brzo da podrži.

 

Đukanović: “Vidim rješenje u primeni Badinterove formule”

Đukanović: “Vidim rješenje u primeni Badinterove formule”

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da je danas na Balkanu ključno pitanje kako će se završiti dijalog između Beograda i Prištine.
On je na devetom To Be Secure (2BS) Forumu u Budvi, gdje je govorio zajedno sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, ocjenio da će se, ako se sada propusti šansa, izgubiti godine, a rješenje, kaže, vidi u primeni Badinterove formule.

Ðukanović je rekao da ima poverenje u aktere koji pregovaraju, i dodao da je on kojim slučajem akter da bi pokušao da nađe rješenje poštujući Badinterovu formulu.
“Svako odstupanje nosi opasnost. Ne razgraničavaju se samo Srbija i Kosovo, čeka nas razgranicenje Srbije i Hrvatske, Srbije i Bosne, Bosne i Hrvatske”, istakao je Đukanovic, prenosi RTCG.

Podsjetimo Badinterova formula podrazumjeva da granice između bivših federalnih jedinica SFRJ smatraju se državnim granicama država sljednica i ne mogu se mijenjati silom, a da za djelove naroda koji ostanu izvan tih granica utvrdit će se specijalni status.

Specijalni status kao rješenje usvojen je na Mirovnoj konferenciji o bivšoj SFRJ u Hagu novembra 1991. godine. Specijalni status za Sandžak takođe je bio osnova za razgovore predstavnika Vijeća i međunarodne zajednice na Međunarodnoj konferenciji u Londonu i Ženevi do Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno od 1991. godine do 1995. godine.

VULIN PRIJETI BOŠNJACIMA

VULIN PRIJETI BOŠNJACIMA

  • Dok specijalni status podrazumeva između ostalog i potpunu demilitarizaciju, a koja će za buduće naraštaje značiti sigurnost od one zločinačke države koja je pred međunarodnim sudovima osuđena za genocid nad Bošnjacima, iz Srbije kao reakcija nakon Inicijative BNV dolaze nove prijetnje.

Kako prenose srpski tabloidi, Aleksandar Vulin je danas, 26.05.2019. pozvao na hapšenje Bošnjaka, a najavio je i mogućnost rata. Osim njega, tabloidi iz Beograda su navodili i slične izjave Branka Ružića, osobe koja pripada najretrogradnijoj političkoj opciji u Evropi.

Njihove izjave su uslijedila kao rekacije na usvajanje Platforme o specijalnom statusu, a koji bi podrazumijevao između ostalog i demilitarizaciju. Demilitarizacija Sandžaka je nužnost, jer bi se na taj način dobile garancije za buduće generacije, jer je srpska vojska i osuđena za genocid nad Bošnjacima, a još i danas i u srpskoj vojsci i policiji i svim sigurnosnim organima radi i djeluje nekoliko hiljada neposrednih izvršitelja i naredbodavaca genocida.

Pitanje za neuračunljivog srpskog ministra vojske bi bilo  da li je on zaista spreman da šalje srpsku djecu u novi rat? Pitanje za srpski narod koje već se nameće i u samom Beogradu, da li su oni spremni da ih neko poput Vulina baci u novu vatru? Zato je krajnje vrijeme preventivnog djelovanja i međunarodnog pravnog sistema dok Vulin još nije pokazao šta je u stanju da uradi.

Podsjećamo da je Međunarodni sud pravde je, 26. februara 2007. godine, postupajući po tužbi Bosne i Hercegovine protiv tadašnje SRJ za genocid, presudio da su oružane snage Republike Srpske (vojska i policija) počinile genocid, a da je Republika Srbija odgovorna jer je prekršila Konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, a potom nije kaznila niti predala počinioce Haškom tribunalu. Dakle, država Srbija je kriva za genocid nad bošnjačkim narodom.

Srbija je zarobljena i taoc  u tom vremenu i od strane tog sistema koji je u njeno ime počinio genocid. Retrogradnost i destrukcija, a posebno samodestrukcija su stoga najdominantnije osobine srpskog društva danas, nažalost. Sasvim je i jasno da iza Vulinovih riječi stoji i lično predsjednik Srbije.