SPECIJALNI STATUS ZA SANDŽAK – FORMULA JEDINSTVA

SPECIJALNI STATUS ZA SANDŽAK – FORMULA JEDINSTVA

Stranka demokratske akcije Sandžaka prihvata Inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za rješavanje statusa Bošnjaka i regije Sandžak.

Stranka demokratske akcije Sandžaka, specijalni status za Sandžak prihvata kao svoj koncept i model za rješavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.

Usvajanjem specijalnog statusa za Sandžak kao Platforme, SDA Sandžaka jasno konkretizuje i pravno uobličuje svoje programsko načelo iz Odeljka i tačka 8: “Pravo građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj i regionalnu samoupravu”.

Specijalni status kao model autonomije Sandžaka predstavlja najbolji osnov za okupljanje bošnjačkih i sandžačkih društveno-političkih stranaka i njihovu sinergiju ka ostvarivanju ovog zajedničkog cilja.

sda.rs