Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Sandžak Sjenica Vijesti

SDA SJENICA ZAHTJEVA POŠTIVANJE ZAKONITOSTI, PRAVA I PRAVDE

Share

Uprkos ranijoj odluci Upravnog suda, također, uprkos i jučerašnjem mišljenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pojedinci u Sjenici i dalje bespravno sjede u budžetskim foteljama.

Riječ je o miljenicima Beograda, tzv. “Stranci pravde i pomirenja”, a što je moguće jer država i nadležni organi ne poštuju zakonitost i red.

Ne samo u ovom slučaju, već najmanje tri decenije je praksa da zakoni države Srbije kažu jedno, također i odluke sudskih organa i nadležnih u izvršnoj vlasti (kao sada u slučaju Mišljenja nadležnog ministarstva, donešenog na osnovu jasnih pozitivnih normi), a da istovremeno u praksi imamo drugo?!

No, dokle god država i nadležni organi ne budu poštivali zakone, dotle će građani Sandžaka i zahtjevati da se prestane sa takvom praksom, te i ulagati sve napore u tom cillju.

SDA Sandžaka ogranak Sjenica u svojem posljednjem saopštenju zahtjeva poštivanje legitimiteta i legaliteta, ali i apeluje na pojedince da budu dostojanstveni. Prenosimo Saopštenje u cjelosti:

Postupajući po zahtjevu dvadeset odbornika Skupštine opštine Sjenica, u predmetu br. 06-00-00128/2020-24, kojim je traženo da se izvrši nadzor nad zakonitošću rada Skupštine opštine Sjenica na sjednici održanoj 7. oktobra 2020. godine, i da se dostavi mišljenje o legalnosti i legitimnosti navedene sednice, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je Mišljenje da je pitanje razriješenja funkcionera Skupštine opštine Sjenica, kao i eventualno oduzimanje mandata odbornicima, u nadležnosti Skupštine opštine Sjenica.

U Mišljenju se dalje navodi da je postupanje po odlukama Skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku, u nadležnosti Upravnog suda.

Budući da je Upravni sud u predmetu broj Už 4914/20 odbacio žalbu Andrije Milinkovića koju je podneo protiv odluke Skupštine opštine Sjenica o potvrđivanju odborničkog mandata Pantović Marku, to znači da je ta Odluka ostala na pravnoj snazi i da je Pantović Marko odbornik Skupštine opštine Sjenica.

Imajući u vidu ovo Mišljenje i Odluku Upravnog suda jasno je da je sjednica Skupštine opštine Sjenica koja je održana 7. oktobra 2020. godine na kojoj su razrešeni dotadašnji predsednik opštine Sjenica Mujagić Munib, te predsednik Skupštine opštine Sjenica Kurtović Rejhan, kao i ostali organi izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave, legalna i legitimna, te da su novi predstavnici lokalne vlasti izabrani na zakonit način.

Pozivamo nezakonite držaoce vlasti da na miran i dostojanstven način omoguće i izvrše primopredaju vlasti sa novoformiranom koalicionom većinom, te omoguće normalan rad i funkcionisanje organa lokalne samouprave u interesu i za dobrobit svih građana i građanki Sjenice.

 

Tagovi

Može vam se svideti