25., 26., i 27. oktobra 1991. godine, na osnovu odluke Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka (tada Muslimanskog nacionalnog vijeća Sandžaka) održan je referendum građana Sandžaka o autonomiji Sandžaka.

Referendum je organizovan u svim opštinama u Sandžaku, ali i u drugim mjestima u inostranstvu gdje privremeno žive i rade građani Sandžaka, također je sproveden referendum.

Referendumsko pitanje glasilo je: “DA LI STE ZA POTPUNU POLITIČKU I TERITORIJALNU AUTONOMIJU SANDŽAKA SA PRAVOM PRIKLJUČENJA JEDNOJ OD SUVERENIH REPUBLIKA?”.

U biračke spiskove za sprovođenje referenduma o autonomiji Sandžaka bilo je upisano ukupno 264.156 punoljetnih građana koji su imali pravo glasanja tj. izjašnjavanja.

Od ukupno upisanih birača glasanju je pristupilo 185.437 ili 70,19%.

ZA potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika, izjasnilo se 183.302 birača, odnosno 98,85% onih koji su izašli na glasanje, što predstavlja 69,39% od ukupnog biračkog tijela.