Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Preševska Dolina Srbija Vijesti

RASPODJELA SREDSTAVA PREMA ETNIČKOM PRINCIPU NIJE PO ZAKONU I NIJE EVROPSKI PUT

Share

Gospodine ministre, pažljivo sam slušao vaš odgovor, ali naš amandman za više sredstava u Koordinacionom telu jeste u skladu sa jednim mini programom koji su naše opštine sačinile upravo sa predsjednikom Koordinacionog tijela prije dvije godine, a kada je od nas traženo da kandidujemo kapitalne projekte za tri godine zaredom. Naravno, vjerujem da je blagovremeno ministarstvo bilo informisano o tome.

Što se tiče uspostavljanja nekog posebnog principa za dodjelu tih sredstava koje je kolega Mitrović zatražio, mislim da ste trebali da odgovorite da se sredstva dijele po zakonu, a ne po etničkom principu, jer kuda će nas to voditi ako država krene tim putem?

Vidim da kolegi Mitroviću smetaju moji govori, ali svako ko stvarno i iskreno želi evropske integracije, da ova zemlja bude sastavni dio EU bi podržao svaki moj govor. Naravno, oni smetaju samo onima koji nisu iskreno za evropske integracije, kojima evropske integracije služe samo radi održavanja na vlasti.

Vjerujem da ste imali kontakte sa predsjednikom Koordinacionog tijela, odnosno sa službom Koordinacionog tijela i oni su u detalje upoznati sa tim projektima koje su opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa kandidovale još prije dvije godine, da se finansiraju iz tog budžeta. U skladu sa tim je podnijet i naš amandman za više sredstava upravo za takve projekte koji imaju za cilj poboljšanje uslova života naših građana.

Zahvaljujem.

Tagovi

Može vam se svideti