Izborna lista “SAMOOPREDJELJENJE – dr. Sulejman Ugljanin” će se zalagati za:

  • Sprovođenje ustavnih reformi sa ciljem da se Bošnjacima Ustavom Republike Srbije utvrdi status konstitutivnog naroda, a bosanskom jeziku i pismu ravnopravan status sa srpskim jezikom i pismom.
  • Sprovođenje ustavnih reformi na principima regionalizacije i decentralizacije  radi uspostavljanja političke i teritorijalne autonomije Sandžaka, u skladu sa demokratskom i slobodno izraženom voljom građana Sandžaka na referendumu o autonomiji Sandžaka, održanom 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine.
  • Punopravno članstvo Republike Srbije u Evropsku uniju i NATO-u.
  • Obezbjeđivanje prava Bošnjacima Sandžaka da uspostavljaju i razvijaju sve vrste odnosa i saradnje sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti manjeg obima od specijalnih i paralelnih odnosa i saradnje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine sa svojim matičnim narodom u Srbiji.
  • Rasvijetljavanje i procesuiranje svih ratnih i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku u periodu od 1990. do 2000. godine i kažnjavanje odgovornih.
  • Usaglašavanje nacionalne strukture zapošljenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.
  • Ugrađivanje prijedloga i zahtjeva Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Akcioni plan za ostvarivanje prava manjinskih naroda u okviru pregovaračkog Poglavlja 23 za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.
  • Donošenje novog teksta Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i  Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uz poštovanje stavova i zahtjeva Bošnjačkog nacionalnog vijeća te potreba bošnjačkog naroda.
  • Promjena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije.