Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Novi Pazar Sandžak

PROBLEM KOCKARNICA: TRAŽITI OD SRPSKE VLADE DA SE PRIDRŽAVA ZAKONA PRILIKOM IZDAVANJA DOZVOLA

Share

Pa posljednjem skupštinskom zasjedanju, SDA Sandžaka je iznijela čitav niz prijedloga odluka, čijim bi usvajanjem bio poboljšan život građana glavnog grada Sandžaka.

Nažalost, vrsno pripremljene odluke, nisu naišle na razumjevanje režima, pa su tako sve i odbijene.

U toku rasprave o komunalnim taksama za privredne subjekte, tačnije, vezano za njihove reklame, odbornici i izvjestioci su se dotakli pitanja kockarnica i drugih objekata te vrste.

SDA Sandžaka je zahtjevala preciziranje, da li je predviđenim taksama napravljena distinskcija između kockarnica i drugih privrednih subjekata, a što u jednoj manjoj mjeri i jeste.

Jedan od prijedloga u okviru šire rasprave na ovu temu je bio i zahtjev da gradski parlament i drugi lokalni nadležni organi načine popis, a da onda od Vlade Srbije i svih nadležnih državnih organa zatraže odgovor na pitanje, zbog čega su izdate dozvole mimo zakona, kao i hitno zatvaranje svih takvih nezakonitih objekata.

Sistematsko nametanje stanja odsustva pravne države u Sandžaku, a koje se sasvim jasno ogleda u činjenici da zapravo državna vlast izdaje recimo dozvole kockarnicima pri čemu krši i svoje zakonske norme, ukazuju još jednom na nužnost autonomije.

Autonomija je rješenje za sve probleme, pa i probleme kockarnica, sportskih kladionica i uopšte ovog društvenog problema.

Tagovi