Izbori 2018

Sandzak
08:00 AM - 08:00 PM
Its Beginning! 04 nov 2018

  Izađite na izbore

  Naši kandidati za vijećnike

  Ahmedin Škrijelj

  diplomirani pravnik, Novi Pazar

  Ibro Fazlić

  profesor, Prijepolje

  Almasa Tafilović

  profesor razredne nastave, Tutin

  Amina Saračević

  diplomirani pedagog, Novi Pazar

  Mirza Hajdinović

  diplomirani ekonomista , Novi Pazar

  Maida Korać

  profesor bosanskog jezika, Sjenica

  Edib Kajević

  diplomirani ekonomista, Prijepolje

  Mustafa Baltić

  diplomirani arheolog, Sjenica

  Edita Hasanagić

  inžinjer mašinstva, Priboj

  Mirhan Zlatanić

  elektrotehničar, Priboj

  Mirsad Ikić

  diplomirani ekonomista, Novi Pazar

  Ismeta Šmaković

  profesor razredne nastave, Tutin

  Dr. Bahrija Kačar

  doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar

  Jusuf Sinanović

  magistar fizičke kulture i sporta,Tutin

  Merisa Nuković

  diplomirani pravnik, Prijepolje

  Hajro Bećirović

  dipl. inž. tehnologije, Priboj

  Dino Lotinac

  profesor bosanskog jezika, Sjenica

  Zana Ličina

  master ekonomije, Novi Pazar

  Mirfat Tahirović

  dipl. inž. građevine, Tutin

  Eldin Jejna

  dipl. socijalni radnik, Prijepolje

  Behija Hadžić

  inž. tehnologije, Nova Varoš

  Prof. dr. Sead Šemsović

  univerzitetski profesor, Novi Pazar

  Fuad Baćićanin

  doktor filoloških nauka, Novi Pazar

  Selma Kučević

  dipl. pravnik, Tutin

  Prof. dr. Fahrudin Mavrić

  univerzitetski profesor, Novi Pazar

  Prof. dr. Hasim Mekić

  univerzitetski profesor, Novi Pazar

  Minela Kalender

  dipl. sanitarni inžinjer, Sjenica

  Kenan Hot

  master ekonomije, Tutin

  Hazbo Mujović

  dipl. ing. mašinstva, Sjenica

  Dr. Jasmina Curić

  univerzitetski profesor, Novi Pazar

  Esad Džudžo

  diplomirani sociolog, Tutin

  Muhedin Fijuljanin

  diplomirani politikolog , Sjenica

  Vasvija Gusinac

  profesor engleskog jezika, Novi Pazar

  Salih Hot

  profesor hemije, Tutin

  Dr. Sulejman Ugljanin

  doktor stomatologije, Novi Pazar