BNV I OBRAZOVNE INSTITUCIJE SLOŽNO I ODLUČNO ZA PRAVA BOŠNJAČKE DJECE

BNV I OBRAZOVNE INSTITUCIJE SLOŽNO I ODLUČNO ZA PRAVA BOŠNJAČKE DJECE

Bošnjačko nacionalno vijeće i obrazovne ustanove u Novom Pazaru danas su se usaglasili da sprovedu uputstvo kojim se štiti i unapređuje pravo Bošnjaka na obrazovanje na svom maternjem bosanskom jeziku i to bez diskriminacije, ograničavanja i uslovljavanja.
Danas usaglašeno uputstvo je proizvod činjenice da se u prethodnom periodu na teritoriji grada Novog Pazara proces upisa djece u odgojno – obrazovne ustanove povremeno odvijao suprotno potvrđenim međunarodnim ugovorima, Ustavu i zakonima.
Uputstvo je u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća potpisala predsjednica dr. Jasmina Curić, a u ime novopazarskih škola, direktori ovih ustanova.
IZVOR: BNV.ORG.RS
Predsjednica BNV u dopisu srpskom ministru prosvjete zatražila sastanak

Predsjednica BNV u dopisu srpskom ministru prosvjete zatražila sastanak

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić uputila je dopis ministru prosvjete Mladenu Šarčeviću u kome mu je predložila održavanje sastanka u cilju otklanjanja posljedica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom djece bošnjačke nacionalnosti pri upisu u obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaku.
U pismu se između ostalog kaže :

„Obrazovanje na bosanskom jeziku je dio obrazovnog sistema Republike Srbije već sedam godina, a kvalitetno sprovođenje ovog programa zavisi od više institucija i obrazovnih ustanova u našoj zemlji. Također, u pravnom sistemu Republike Srbije obrazovanje na maternjim jezicima nacionalnih manjina potpuno je ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku u svim segmentima, što podrazumijeva ravnopravnost prilikom upisa, finansiranje, validnost diploma i prava na dalje školovanje.

Sa početkom ove školske godine Bošnjačko nacionalno vijeće je uvidjelo veliki broj problema pri upisu djece u obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaku. Konstatovali smo diskriminaciju nad djecom bošnjačke nacionalnosti u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku prilikom upisa u pripremni predškolski program i u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2019/20. godini.

 

Naime, radi se o grubom kršenju prava djeteta i manjinskih prava javnim favorizovanjem i nametanjem srpskog jezika u obrazovanju djece bošnjačke nacionalnosti.

 

Nažalost, nastala situacija stvorila je i prepreke za ostvarivanje nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije. 
U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tijela Bošnjaka, predlažem Vam da održimo zajednički sastanak u najkraćem mogućem roku, u cilju otklanjanja posljedica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom djece bošnjačke nacionalnosti.
Cijeneći Vaše iskazane namjere, da kroz rad u Vladi, Republiku Srbiju vodite putem prema EU, što podrazumjeva stvaranje demokratske zajednice ravnopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive, očekujem da će se sastanak sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća održi što prije u vremenu i terminu koji Vi odredite.”  
Izjava predsjednice BNV nakon sastanka sa direktorima obrazovnih ustanova

Izjava predsjednice BNV nakon sastanka sa direktorima obrazovnih ustanova

Bošnjačko nacionalno vijeće danas je organizovalo sastanak rukovodstva  Vijeća i Grada Novog Pazara sa direktorima i pedagozima  predškolskih, osnovnih i srednjih škola u Sandžaku.

Sastanak je sazvan kako bi se razgovaralo o upisu djece u pripremni predškolski program i prvi razred obrazovno-odgojnih ustanova ali i o izazovima sa kojim se suočava puna implementacija nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku.

„Osuđujemo diskrimininaciju  djece  bošnjačke nacionalnosti koja se vrši u srpskim državnim obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku, a koja je  posebno izražena u Novom Pazaru, Pijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

Osuđujemo postupanje Ministarstva prosvjete Republike Srbije, zato što zvanično podržava diskriminaciju  bošnjačke djece u obrazovanju, zvaničnim dopisima i izjavama preko medija podstiče dalju asimilaciju bošnjačke djece upisivanjem na nematernji srpski jezik, na nezakonit način.

Ministar zvanično poziva zapošljene u srpskim državnim  obrazovno-odgojnim ustanovama da  ne poštuju ustavna i zakonska ovlaštenja  BNV  kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne  samouprave u Republici Srbiji.“ – istakla je predsjednica dr. Jasmina Curić.

Današnjem sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava u Sandžaku.

Izjava predsjednice BNV dr. Jasmine Curić na sastanku sa direktorima i pedagozima obrazovno-odgojnih ustanova u Sandžaku: 

„Konstatovano je da su pri upisu u nekim obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandzaku na neravnopravan način upisivana djeca srpske i bošnjačke nacionalnosti, odnosno da se za upis na svoj maternji jezik jedni upisuju po automatizmu a da se od drugih traži saglasnost oba roditelja da im se dijete školuje na maternjem jeziku.

Konstatovali smo da je to vid agresivne diskriminacije koja se primjenjuje prema djeci bošnjačke nacionalnosti, a koja vodi daljoj asimilaciji Bošnjaka, što nije u skladu sa demokratskim principima na kojim se želi izgraditi Srbija. Ovakav postupak pri upisu nije poznat kod djece mađarske, rusinske, albanske i drugih nacionalnosti.

Tema današnjeg sastanka bila je da se u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku na ravnopravan način upisuju djeca srpske i bošnjačke nacionalnosti, onako kako Ustav i zakoni ove zemlje nalažu. I da se samo u slučajevima kada roditelji ne žele da im se dijete obrazuje na maternjem jeziku to i zahtjevom potraže od obrazovno-odgojne ustanove tj. od predškolske ustanove ili škole.

U obrazovno-pravnom sistemu  Republike Srbije obrazovanje na bosanskom jeziku je potpuno ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku i to u svim segmentima, POČEV OD UPISA, FINANSIRANJA, VALIDNOSTI DIPLOMA I DALJEG ŠKOLOVANJA.

Osuđujemo diskrimininaciju  djece  bošnjačke nacionalnosti koja se vrši u srpskim državnim odgojno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, a koja je  posebno izražena u Novom Pazaru, Pijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

Osuđujemo postupanje Ministarstva prosvjete Republike Srbije, zato što zvanično podržava diskriminaciju  bošnjačke djece u obrazovanju, zvaničnim dopisima i izjavama preko medija podstiče dalju asimilaciju bošnjačke djece upisivanjem na nematernji srpski jezik, na nezakonit način.

Ministar zvanično poziva zapošljene u srpskim državnim  obrazovno-odgojnim ustanovama da  ne poštuju ustavna i zakonska ovlaštenja  BNV  kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne  samouprave u Republici Srbiji.

Pozivamo ministra prosvjete Republike Srbije Mladena Šarčevića:

  • Da odmah obustavi diskriminaciju  djece  bošnjačke nacionalnosti  u srpskim državnim obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku,
  • Da povuče svoje izjave i obustavi druge  aktivnosti na asimilaciji djece  bošnjačke nacionalnosti u Sandžaku,
  • Da povuče dopis kojim traži od direktora obrazovno-odgojnih ustanova da ne poštuju ovlaštenja BNV kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne samouprave u Republici Srbiji.“
Koordinacija vijeća osudila diskriminaciju bošnjačke djece u Novom Pazaru

Koordinacija vijeća osudila diskriminaciju bošnjačke djece u Novom Pazaru

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća jednoglasno je usvojio zaključak kojim se osuđuje diskriminacija bošnjačke djece od strane srpskih državnih organa u obrazovnim ustanovama u Sandžaku, a koja je posebno izražena u Novom Pazaru.

U zaključku Ureda se također osuđuje ponašanje Ministarstva prosvjete Republike Srbije, koje na nezakonit način podstiče dalju diskriminaciju bošnjačke djece upisom na nematernji srpski jezik, na način da nezakonito poziva zapošljene u odgojno-obrazovnim ustanovama da ne poštuju ustavna i zakonska ovlaštenja Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

U zaključku se poziva ministar prosvjete Republike Srbije da odmah obustavi diskriminaciju bošnjačke djece u obrazovanju, da povuče i poništi aktivnosti i sporni dopis ministarstva prosvjete od 19. septembra i time omogući Bošnjacima ostvarivanje Ustavom i zakonima zagarantovanih prava te pravo svakog djeteta da se obrazuje na svom maternjem jeziku.

 

BNV

Fašističke prijetnje srpskog ministarstva prosvjete

Fašističke prijetnje srpskog ministarstva prosvjete

Srpsko ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dopis direktorima obrazovno odgojnih ustanova u Novom Pazaru u kome se navodi da nema osnova da škola utvrđuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada učenika prema nacionalnoj pripadnosti roditelja, već se jezik nastave određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja, prenosi RTS.

Težnja aktuelnog srpskog režima da Bošnjacima nametne obrazovanje na srpskom jeziku, pokušaj je promjene identiteta, a što dobija i karakteristike genocida utvrđene međunarodnim konvencijama, a za koji je Srbija uostalom i već proglašena krivom.

Ovakav vid olakšavanja srpske vlade, putem slanja prijetećih dopisa direktorima, još jedan je vid pritiska na školstvo u Sandžaku.

Naime, zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća i jeste da se roditelji izjasne, ukoliko kao Bošnjaci budu upisivali djecu na srpski jezik.

Bošnjaci u Sandžaku su se skoro stoprocentno na popisima izjasnili da je njihov jezik bosanski, te upravo zbog toga zbunjuje činjenica da djecu “dobrovoljno” upisuju na srpski jezik? Razloga za zabrinutost ima i utoliko više što su brojni primjeri svjedočenja o pritiscima i brojnim malverzacijama pojedinih državnih službenika u sandžačkim školama.

Također, poznato je da se roditelji srpske djece ne izjašnjavaju da svoju djecu žele upisati na srpski jezik, pa se postavlja pitanje zašto se na to prinuđuju roditelji Bošnjaci?

Težnja aktuelnog srpskog režima da Bošnjacima nametne obrazovanje na srpskom jeziku, pokušaj je promjene identiteta, a što dobija i karakteristike genocida utvrđene međunarodnim konvencijama, a za koji je Srbija uostalom i već proglašena krivom.