Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Politika Sandžak Sjenica Vijesti

BNV: Opština Sjenica da prestane sa diskriminacijom bošnjačke djece u školama

Share

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva direktore srednjih škola u Sjenici da što prije usklade prijedlog plana upisa u srednje škole na teritoriji ove opštine sa zakonima i realnim potrebama učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće vjeruje da će direktori sjeničkih srednjih škola u najkraćem mogućem roku revidirati plan upisa i uskladiti ga sa zakonom te da imaju na umu realne potrebe i interese djece koja pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva rukovodstvo opštine Sjenica koje je i podržalo ovakav prijedlog plana upisa da prestanu sa diskriminacijom Bošnjaka i da poštuje zakone koji regulišu obrazovanje na manjinskim jezicima.

Ove školske godine u opštini Sjenica, osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku završava 297 učenika, a nastavu na srpskom jeziku svega 65 učenika. Prema tom broju svršenih osnovaca potrebno je ponuditi barem 13 odjeljenja, od čega bi trebalo planirati 10 odjeljenja na bosanskom, a 3 na srpskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće i direktori srednjih škola u Sandžaku su još u decembru 2020. godine postigli dogovor o prijedlogu planu upisa u srednje škole i to u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Postignuti dogovor iz decembra prošle godine koji je bio usklađen sa realnim potrebama nastave na bosanskom jeziku nisu ispoštovali direktori sjeničkih srednjih škola i direktor Ekonomsko trgovinske škole iz Novog Pazara.

Prema sadašnjem prijedlogu plana upisa, koji je podržala opština Sjenica, Gimnazija „Jezdimir Lović“ i Tehničko-poljoprivredna škola nude 5 odjeljenja na srpskom jeziku i 5 odjeljenja na bosanskom jeziku, što je ukupno 10 odjeljenja te će priliku za upis u srednju školu imati samo 300 učenika, dok će 62 učenika ostati bez srednje škole, jer ukupan broj učenika koji završava osmi razred školske 2020/21. godine iznosi 362 učenika.

Predloženi plan upisa, djeci koja pohađaju nastavu na bosanskom, uskraćuje obrazovanje na maternjem jeziku u srednjim školama čime se posredno Bošnjacima i onemogućava nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Bošnjačko nacionalno vijeće ovim putem obavještava javnost da će učiniti sve u svojoj nadležnosti da se pomenuti predloženi plan upisa u srednje škole ispravi što prije i to u cilju zašite interesa djece koja se školuju na svom maternjem jeziku te nastave na bosanskom jeziku.
(bnv.org.rs)