Učitavanje

Unesite za pretraživanje

Bosna i Hercegovina Crna Gora Sandžak Vijesti

BNV i BNV Crne Gore, potpisali sporazum sa BKZ ‘Preporod’ iz Sarajeva

Share
Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković potpisali su danas Sporazum o saradnji sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ prof. dr. Sanjinom Kodrićem.
Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori potpisali su odvojene sporazume o saradnji sa „BZK“ Preporod koji će formalizirati dosadašnju i unaprijediti buduću međusobnu saradnju s ciljem ostvarivanja interesa Bošnjaka kao naroda u kulturi i društvu, poštujući sve posebnosti i autonomnost u radu strana potpisnica.
Nakon potpisivanja sporazuma predsjednica BNV dr. Jasmina Curić je rekla da Vijeće i BZK „Preporod“ imaju višegodišnju uspješnu saradnju na svim poljima, naročito na projektima kulture, obrazovanja i nauke. „Danas smo ovdje da unaprijedimo odnose sa BZK „Preporod“ i iz tog razloga smo potpisali sporazum koji definiše našu bližu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Nadam se da će u narednom periodu Bošnjačko nacionalno vijeće i BZK „Preporod“ biti most saradnje između obrazovnih institucija BiH i Sandžaka. Zahvaljujem se prof. dr. Sanjinu Kodriću na podršci koju su BZK „Preporod i njegov tim pružili Bošnjačkom nacionalnom vijeću do sada“ – rekla je dr. Curić.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković je u izjavi za medije naglasio da je zadovoljan što je sporazumom utvrđena bliža saradnja sa najstarijom institucijom kulture Bošnjaka.  „Veze i saradnja između bošnjačkih vijeća i BZK „Preporod“ su i do sada bile dobre i mi želimo da te veze ojačamo ovim sporazumom u korist naših institucija i našeg naroda“ – rekao je Nurković.
Prof. dr. Sanjin Kodrić je nakon potpisivanja predstavio rad i djelovanje BZK „Preporod“ koja je osnovana 1902. godine u Sarajevu.  „BZK „Preporod“ djeluje u svim oblastima vezanim za identitet i kulturu Bošnjaka. Jedna od naših ambicija je obnavljanje rada „Preporoda“ u Srbiji i  Crnoj Gori, odnosno uopće u Sandžaku. Kada je riječ o sporazumima sa bošnjačkim vijećima, mi imamo saradnju od ranije koju je potrebno unaprjeđivati kako bi ona bila bolja, uspješnija i sadržajnija. Sporazumi o saradnji su osnova da se obavežemo na još bolje međusobne odnose i ja vjerujem da će tako u budućnosti i biti. BZK „Preporod“ i bošnjačka vijeća su komplementarne institucije koje imaju dosta dodirnih tačaka i te dodirne tačke trebaju spajati a ne razdvajati“ – naglasio je dr. Kodrić.
Potpisani sporazum utvrđuje da će strane potpisnice Sporazuma zajednički raditi na razvijanju i snaženju svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u svjetskoj zajednici kultura i naroda, kao i na istraživanju i predstavljanju svih sadržaja bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda.

Sporazum između bošnjačkih vijeća i temeljne institucije kulture Bošnjaka predviđa i saradnju i pružanje međusobne pomoći i podrške pri realiziranju različitih projekata, programa i aktivnosti u kojima zajednički učestvuju te međusobne pomoći i podrške u oblastima kulturnih, obrazovnih, naučnih i društvenih projekata, programa i aktivnosti.

bnv.org.rs
Tagovi