Autonomija Sandžaka je prirodno pravo građana na slobodu, na samoopredjeljenje jedne historijske i tradicionalne pokrajine, kakva je Sandžak. To je amanet naših predaka ali i osnovni politički mehanizam za zaštitu identiteta i pravo na politički, socijalni i ekonomski razvoj generacija koje će se tek roditi

Reforma pravnog i političkog sistema države nužan je proces koji neodložno mora biti sproveden. Reforma pravnog i političkog sistema mora biti komplementarna specifičnim potrebama građana Sandžaka, Vojvodine i drugih regija i oblasti.

Uspostavljanje odnosno obnavljanje teritorijalne i političke autonomije Sandžaka predstavlja ključni uslov fizičkog opstanka i političke egzistencije bošnjačkog naroda.

Autonomija Sandžaka je preduslov slobode, demokratije, stabilnosti, prosperiteta, mira, razvoja, sretne sadašnjosti i sigurne budućnosti.