Kreirajmo historiju zajedno

SLOBODA DEMOKRATIJA AUTONOMIJA

Narod bošnjački će poštovati državu u kojoj živi onoliko koliko Ustav te države bude poštovao nas Bošnjake

Dr Sulejman Ugljanin

Naši kandidati za vijećnike

Dr. Sulejman Ugljanin

doktor stomatologije, Novi Pazar

Salih Hot

profesor hemije, Tutin

Vasvija Gusinac

profesor engleskog jezika, Novi Pazar

Muhedin Fijuljanin

diplomirani politikolog , Sjenica

Esad Džudžo

diplomirani sociolog, Tutin

Dr. Jasmina Curić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Hazbo Mujović

dipl. ing. mašinstva, Sjenica

Kenan Hot

master ekonomije, Tutin

Minela Kalender

dipl. sanitarni inžinjer, Sjenica

Prof. dr. Hasim Mekić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Prof. dr. Fahrudin Mavrić

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Selma Kučević

dipl. pravnik, Tutin

Fuad Baćićanin

doktor filoloških nauka, Novi Pazar

Prof. dr. Sead Šemsović

univerzitetski profesor, Novi Pazar

Behija Hadžić

inž. tehnologije, Nova Varoš

Eldin Jejna

dipl. socijalni radnik, Prijepolje

Mirfat Tahirović

dipl. inž. građevine, Tutin

Zana Ličina

master ekonomije, Novi Pazar

Dino Lotinac

profesor bosanskog jezika, Sjenica

Hajro Bećirović

dipl. inž. tehnologije, Priboj

Merisa Nuković

diplomirani pravnik, Prijepolje

Jusuf Sinanović

magistar fizičke kulture i sporta,Tutin

Dr. Bahrija Kačar

doktor agroekonomskih nauka, Novi Pazar

Ismeta Šmaković

profesor razredne nastave, Tutin

Mirsad Ikić

diplomirani ekonomista, Novi Pazar

Mirhan Zlatanić

elektrotehničar, Priboj

Edita Hasanagić

inžinjer mašinstva, Priboj

Mustafa Baltić

diplomirani arheolog, Sjenica

Edib Kajević

diplomirani ekonomista, Prijepolje

Maida Korać

profesor bosanskog jezika, Sjenica

Mirza Hajdinović

diplomirani ekonomista , Novi Pazar

Amina Saračević

diplomirani pedagog, Novi Pazar

Almasa Tafilović

profesor razredne nastave, Tutin

Ibro Fazlić

profesor, Prijepolje

Ahmedin Škrijelj

diplomirani pravnik, Novi Pazar

Sa tobom kreiramo historiju

Svaki glas je bitan, ne dozvoli da sutra žališ što nisi bio dio tima koji želi pomoći Sandžaklijama. Izađi na izbore i zaokruži broj 1. Samoopredjeljenje

Promotivni Video

Isečci sa naših nastupa.

Poslednje Vijesti

Aktivnosti liste Samoopredjeljenje